Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?

Wij zijn een onafhankelijk adviseur op het gebied van zowel schade- als levensverzekeringen en andere financiële diensten aan particulieren en bedrijven. Adviesvrij: OranjeMN is een volledig zelfstandige onderneming, Geen Bank , verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een aandeel in ons kapitaal. OranjeMN is volledig adviesvrij, dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren of om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeraar. Dat verzekerd voor u van een objectief advies.

Oranje MN kan voor u bij ongeveer 70 verzekeraars en financiële instellingen zaken doen zonder enige verplichting vanuit deze aanbieders. Ons motto is u komt niet naar ons toe maar wij komen naar u, wij hebben geen duur Kantoor en of bezoekadres  hierdoor kan OranjeMN voordelig voor u werken en zijn de tarieven van advies of bemiddeling laag wat u ten goede komt.

Bereikbaarheid:

U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 uur en voor noodgevallen kunt u ook buiten kantooruren bellen of het antwoordapparaat inspreken. Post: Vogelweide 94 3941NB Doorn, Telefoon: 06-44831402  E-mail algemeen: info@oranjemn.nl

Lidmaatschappen en registraties:

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Autoriteit Financiële Markten (AFM) www.afm.nl De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12017560. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen onder www.afm.nl/registers.

Kamer van Koophandel www.kvk.nl In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat OranjeMN geregistreerd onder nummer 62955624.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) www.kifid.nl Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.016062.

Wat doen wij voor u?

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in:

 • Schadeverzekeringen Particulier
 • Schadeverzekeringen Zakelijk
 • Inkomensverzekeringen
 • Vermogen (o.a. lijfrente of koopsom)
 • Zorgverzekeringen
 • Schade- en levensverzekeringen
  Hierbij kunt u denken aan onder andere autoverzekeringen, opstalverzekeringen, inboedelverzekeringen, reisverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, transportverzekering, kredietverzekering en overlijdensrisicoverzekeringen. Wij zijn actief op zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Overige financiële diensten:

Hierbij valt te denken aan een check of uw polissen nog wel actueel of passend zijn of een second opinion.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening, beschikken wij over uw gegevens, die wij gebruiken voor:

 • het bemiddelen bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen en
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Vanzelfsprekend houdt onze dienstverlening niet op na het aangaan van het afgesloten product. Voor wensen, vragen of wijzigingen zijn wij u altijd graag van dienst. Ook ondersteunen wij uw belang bij de afwikkeling van eventuele schades en komen bij u terug om de afgesloten producten te controleren.

Hoe komen wij tot een advies?

Wij behoren tot de onafhankelijke financiële adviseurs. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid de producten van een groot aantal verzekeraars kunnen adviseren. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in OranjeMN. De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en onze ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om via onze website zelf uw verzekeringen uit te rekenen en af te sluiten. Omdat er in dit geval geen sprake is van een persoonlijk advies, bent u zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u ons op geen enkele manier verantwoordelijk kunt houden voor de door u gemaakte keuzes.

Wat betaald u voor onze werkzaamheden?

We informeren onze klanten duidelijk over de kosten van onze dienstverlening. Steeds vaker betalen klanten ons via een fee of, vooral bij complexe producten, via een abonnementstarief. Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & uitvaartverzekeringen.

Voor de bovengenoemde verzekeringen brengt OranjeMN, conform de WFT, bemiddelingskosten of advieskosten direct bij u in rekening. Deze kosten zullen u voor het aanvragen van de verzekering kenbaar worden gemaakt. Op deze verzekeringen  ontvangen wij verder geen andere inkomsten, wel vallen deze voor onderhoud in een van de abonnementen, het is ook mogelijk om tegen provisie onze diensten af te nemen, dit houd in dat de verzekeraar in de premie die u aan de verzekeraar betaald rekening houd met de beloning welke aan OranjeMN wordt uitbetaald. Dit gebeurt onder andere bij kort lopende producten welke niet in een abonnement passen.

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag 8:30 tot 18:00
Zaterdag 9:00 tot 12:00

NOODGEVAL

24/7 bereikbaar

CONTACT